LABÍK

PRŮMYSLOVÉ POiDLAHY s.r.o.

D - David

L - Labík

Pravý úhel, tažení podlahy

Bezpečné ohraničení, plocha podlahy

Výdržnost podlahy, myšlení do budoucna